11 kwietnia 2022 roku (poniedziałek) uczestniczyłem w VII Europejskim Kongresie Samorządów, zorganizowanym przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich w dniach 11-12 kwietnia 2022 roku w Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach. Odbywał się on w tym roku pod hasłem „Budowanie wspólnoty przyszłości”.

W ramach Kongresu wziąłem udział w panelu zatytułowanym „Wpływ decentralizacji na rozwój regionów”. Moją główną tezą, którą starałem się udowodnić w dyskusji było przekonanie, że decentralizacja kompetencji i środków finansowych na realizację zadań samorządowych ma w demokratycznym państwie wielką wartość, ale i swoje ograniczenia, które powinny być kompensowane wsparciem ze strony budżetu centralnego. Procentowy udział w dochodach podatkowych PIT i CIT powoduje powstawanie dysproporcji rozwojowych pomiędzy bogatymi i biedniejszymi jednostkami samorządu terytorialnego. Bez wsparcia państwa gminy i powiaty o niższych wpływach podatkowych nie są w stanie zrealizować inwestycji niezbędnych dla codziennego funkcjonowania społeczności lokalnych i podnoszenia jakości życia mieszkańców (szkoły, drogi, placówki kultury, obiekty sportowe, placówki ochrony zdrowia). Niestety niektórzy uczestnicy dyskusji panelowej wciąż powtarzali mitologizujące opinie o decentralizacji jako remedium na wszystkie problemy, co w gruncie rzeczy nie pomaga, lecz utrudnia uzyskiwanie efektów zrównoważonego rozwoju wszystkich regionów i jednostek samorządu terytorialnego.

W załączeniu list z podziękowaniem Przewodniczącego Rady Programowej Forum Ekonomicznego Pana Zygmunta Berdychowskiego

Sz.P. Jarosław Zieliński

galeria zdjęć: