27 listopada 2009 roku poseł Jarosław Zieliński był zaproszony do udziału w V Jubileuszowym Spotkaniu Szkół Sienkiewiczowskich,które odbyło się w Szkole Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Grajewie. Jarosław Zieliński ze względu na inne,przyjęte wcześniej zobowiązania nie mógł uczestniczyć w tym ważnym spotkaniu,skierował więc do jego uczestników i przekazał na ręce Burmistrza Grajewa Pana Krzysztofa Waszkiewicza i Dyrektora Szkoły Pani Haliny Muryjas- Rząsy okolicznościowy list (treść listu).