8 grudnia 2016 roku wziąłem udział w uroczystym apelu na placu przed Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem z okazji zakończenia zadania inwestycyjnego w Komendzie pod nazwą „Modernizacja i remont nawierzchni wraz z poprawą odwodnienia placu manewrowego Komendy Powiatowej PSP w Wysokiem Mazowieckiem”. Roboty budowlane na placu zostały sfinansowane przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej oraz powiat wysokomazowiecki.

Podczas uroczystości wspólnie z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Leszkiem Suskim oraz Podlaskim Komendantem Wojewódzkim PSP st. bryg. Jarosławem Wendtem wręczyłem wysokomazowieckim funkcjonariuszom nagrody przyznane przez Komendanta Głównego PSP za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych.

Część uroczystości na placu Komendy Powiatowej PSP w Wysokiem Mazowieckiem była również poświęcona przekazaniu aktu powołania Komendantowi Powiatowemu Policji w Wysokiem Mazowieckiem nadkom. Krzysztofowi Woźniewskiemu,który dotychczas pełnił obowiązki szefa policjantów w powiecie wysokomazowieckim.

W apelu wzięli udział również m. in. nadinsp. Helena Michalak – Zastępca Komendanta Głównego Policji,nadinsp. Daniel Kołnierowicz – Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku,Bogdan Zieliński – Starosta Wysokomazowiecki,Jarosław Siekierko – Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie,przedstawiciele duchowieństwa,wysokomazowieccy funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji,samorządowcy,a także klasa mundurowa Liceum Ogólnokształcącego w Wysokiem Mazowieckiem.

Relacje medialne:

foto

foto

foto

foto

foto

foto