10 lutego 2011 roku poseł Jarosław Zieliński wraz z małżonką uczestniczył w uroczystościach XV- lecia powstania Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych na rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz X- lecia działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie.

Z wielkim szacunkiem i uznaniem poseł odniósł się do działalności Stowarzyszenia,które prowadzi następujące placówki:

  • Ośrodek Wsparcia Społecznego dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
  • Punkt Informacji o Prawach i Obowiązkach Obywateli,
  • Warsztat Terapii Zajęciowej,
  • świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci i młodzieży mających problemy z nauką i stwarzających problemy wychowawcze.

Poseł pogratulował dotychczasowych osiągnięć Pani Prezes Annie Zielińskiej,Pani Kierownik Marcie Gutowskiej,Członkom Stowarzyszenia,Radzie Programowej,Rodzicom i wszystkim ludziom skupionym wokół tego szlachetnego dzieła.

Życzył dalszego rozwoju Stowarzyszenia i pomyślności w wypełnianiu misji na rzecz osób niepełnosprawnych i potrzebujących w zakresie zapewnienia opieki,pomocy zdrowotnej i rehabilitacyjnej oraz tworzenia wokół nich klimatu zaufania i życzliwości.

„ Nie ma większej szlachetności – powiedział Jarosław Zieliński – niż dzielić się z potrzebującymi tym,co mamy,zwłaszcza gdy dotyczy to osób dotkniętych niepełnosprawnością”.

foto

foto

foto

foto