8 października 2016 roku wraz z Żoną uczestniczyłem w uroczystości wprowadzenia nowego Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Suwałkach ppłk. Jarosława Kowalewskiego.
W swoim wystąpieniu podkreśliłem,że Wojskowa Komenda Uzupełnień to ważny,terenowy organ wykonawczy Ministra Obrony Narodowej,który realizuje zadania zarówno w czasie pokoju,jak i w czasie zagrożeń wojną. Do jej zadań należy m. in. administrowanie rezerwami osobowymi,zapewnienie mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych,rekrutacja i nabór ochotników do czynnej służby wojskowej,w tym do zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej. Pogratulowałem ppłk. Jarosławowi Kowalewskiego objęcia tej ważnej funkcji,jaką jest kierowanie suwalską jednostką. WKU w Suwałkach swoim działaniem obejmuje miasto Suwałki oraz powiaty – augustowski,sejneński i suwalski. Region ten w sposób szczególny narażony jest na zagrożenia,szczególnie w obliczu odradzającego się imperializmu rosyjskiego.

Gratulacje nowemu Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Suwałkach złożyli także obecni podczas uroczystości samorządowcy,przedstawiciele służb mundurowych i duchowieństwa oraz inni zaproszeni goście.

Relacje medialne:

foto

foto

foto

foto