19 maja 2015 roku uczestniczyłem w uroczystości „czepkowania” studentek i studentów drugiego roku pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach. Piękna ceremonia nałożenia przyszłym pielęgniarkom czepka oraz przypięcia przyszłym pielęgniarzom ekwiwalentego znaku została poprzedzona kilkoma interesującymi wykładami: mgr Alicji Skrockiej – „Rola szpitali klinicznych”,mgr Anny Gryniewicz „Sytuacja zawodowa pielęgniarek” oraz dr Ewy Fejfer-Wirbał – „Zawód pielęgniarki w opinii lekarzy i pielęgniarek pracujących w szpitalach regionu północno-wschodniej Polski”. Pogratulowałem Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej dobrej decyzji o prowadzeniu kształcenia w specjalności pielęgniarstwo,dzięki której każdego roku placówki ochrony zdrowia zasilane są kadrą młodych,dobrze wykwalifikowanych pielęgniarek i pielęgniarzy. Złożyłem życzenia studentkom i studentom tego kierunku,aby jak najszybciej zostały w Polsce stworzone korzystniejsze niż obecnie warunki wykonywania tego niezwykle ważnego zawodu,a w szczególności żeby zostały podniesione wynagrodzenia pielęgniarek połączone ze wzrostem prestiżu i godności zawodowej,co powinno spowodować zahamowanie wyjazdów polskich pielęgniarek do krajów zachodnich oraz wypełnienie coraz większej luki pokoleniowej wśród kadry pielęgniarskiej. Jest to szczególnie pilne zadanie,które musi wypełnić rząd,ponieważ statystyki dotyczące struktury wieku i liczby pielęgniarek przypadających na 100 tys. mieszkańców w porównianiu z innymi krajami w Unii Europejskiej są dramatyczne.

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto