9 grudnia 2013 roku uczestniczyłem w uroczystym spotkaniu opłatkowym dzieci z Punktu Przedszkolnego i Placówki Wsparcia Dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Augustowie,które odbyło się w Hotelu Warszawa. Podczas spotkania,wspólnie z licznie zgromadzonymi gośćmi,wolontariuszami organizacji,rodzicami obejrzałem część artystyczną wykonaną przez dzieci, wprowadzającą w atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. Pogratulowałem pracownikom i władzom Towarzystwa szlachetnej działalności na rzecz zapewnienia edukacji przedszkolnej i zagospodarowania wolnego czasu oraz złożyłem życzenia na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok.

foto

foto

foto

foto

foto

foto