4 września 2020 roku (piątek) uczestniczyłem w uroczystościach przekazania nowego wozu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemianówce (gm. Narewka, powiat hajnowski). W wydarzeniu wzięli udział druhowie z jednostek OSP z terenu Gminy Narewka, radni gminni, mieszkańcy Siemianówki i okolic oraz liczni goście, zaproszeni przez Wójta Gminy Narewka Jarosława Gołubowskiego.

Uroczystości rozpoczęły się od złożenia meldunku przez druha Rafała Szymaniuka. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Narewka Jarosław Gołubowski, który przywitał zebranych gości oraz przybliżył działania, dzięki którym stało się możliwe otrzymanie dofinansowania na zakup najnowocześniejszego i najbardziej wielozadaniowego pojazdu na terenie całego powiatu hajnowskiego. W związku z pozyskaniem nowego pojazdu strażackiego przez OSP Siemianówka samorząd gminy Narewka przekazał eksploatowany przez nią do tej pory samochód pożarniczy na potrzeby OSP w Olchówce.

Zanim nastąpiła ceremonia przekazania samochodów pożarniczych Prawosławny Biskup Hajnowski Paweł oraz Dziekan Hajnowski ks. Zbigniew Niemyjski, wraz z obecnymi księżmi obu wyznań dokonali poświęcenia nowego samochodu, w trosce o to, aby bezpiecznie służył jednostce w przyszłych działaniach ratowniczo – gaśniczych. Zaraz potem nastąpiło honorowe wręczenie aktów przekazania oraz kluczy do pojazdów Prezesom oraz kierowcom OSP Siemianówka i OSP Olchówka.

Zaproszeni goście w swoich przemówieniach podkreślili, jak ważne dla samorządu lokalnego jest bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Narewka. Spotkanie zwieńczyło wręczenie pamiątkowych statuetek gościom w podziękowaniu za dobrą współpracę, przychylność oraz dotychczasowe wspieranie działań samorządu lokalnego na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

W swoim wystąpieniu przypomniałem, że dzięki wypracowanemu w okresie, gdy pełniłem funkcję wiceministra spraw wewnętrznych i administracji mechanizmowi współfinansowania zakupów sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP, w ubiegłym 2019 roku zakupiona została w całym kraju rekordowa liczba prawie 500 samochodów ratowniczo – gaśniczych. Jednostki OSP w województwie podlaskim otrzymały również wozy bojowe w niespotykanej dotąd skali 31 pojazdów.

Podziękowałem druhom z jednostek OSP w Siemianówce i Olchówce za ich wolontarystyczną służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców oraz za społeczną ofiarność w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi. Podkreśliłem też, że powinnością władz publicznych jest pomoc w wyposażeniu strażaków w specjalistyczny sprzęt, aby mogli jak najskuteczniej realizować zadania ratowniczo – gaśnicze. Wspólne sfinansowanie zakupu ciężkiego wozu bojowego dla jednostki OSP w Siemianówce z budżetu państwa i środków samorządowych jest przykładem realizacji tego obowiązku.

 

Relacje medialne:

https://www.wrotapodlasia.pl/pl/region_i_gospodarka/wiadomosci/region/uroczystosc-przekazania-wozow-strazackich-dla-osp-w-gminie-narewka.html

https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/nowe-samochody-pozarnicze-dla-jednostek-osp-w-siemianowce-i-olchowce

https://www.narewka.pl/pl/aktualnoci/uroczyste-przekazanie-samochodow-pozarniczych.html