14 czerwca 2022 roku (wtorek) uczestniczyłem w  obchodach Światowego Dnia Krwiodawcy zorganizowanych w  Aula Magna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pana Waldemara Kraski. Tegoroczne uroczystości odbyły się pod hasłem : „Oddawanie krwi to akt solidarności. Dołącz i ratuj życie”.

W województwie podlaskim jest około 30 tysięcy honorowych dawców krwi. W ubiegłym roku krwiodawcy dzieli się najcenniejszym darem blisko 74 tysiące razy. Ci dawcy, którzy oddali dotąd co najmniej 20 litrów krwi odebrali odznaczenia Ministra Zdrowia- Zasłużony dla Zdrowia Narodu.

„Krew jest podstawą i darem życia każdego człowieka , a jednocześnie najwartościowszym lekarstwem dla tych, którzy jej potrzebują, doznając ciężkich chorób czy przechodząc skomplikowane operacje i zabiegi medyczne po wypadkach czy innych trudnych zdarzeniach. Współczesna nauka i medycyna przyniosły nieznane nigdy wcześniej i niedostępne leki i sposoby leczenia, jednakże najcenniejszego leku jakim jest krew,  wciąż nie są w stanie wyprodukować najlepsze światowe laboratoria i koncerny farmaceutyczne”– powiedziałem m.in. w swoim wystąpieniu.

Podziękowałem wszystkim krwiodawcom za empatię, ofiarność, wrażliwość na potrzebę pomocy drugiemu człowiekowi oraz chęć dzielenia się cząstką samego siebie z innymi ludźmi. Pogratulowałem również wszystkim tym, którzy działają w instytucjach i organizacjach zajmujących się krwiodawstwem i krwiolecznictwem za zaangażowanie, fachową i sprawną obsługę.

W „Światowym Dniu Krwiodawcy” wzięli udział m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Waldemar Kraska, Dyrektor Narodowego Centrum Krwi Małgorzata Lorek, Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku profesor Piotr Radziwon, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, honorowi dawcy krwi oraz inni zaproszeni goście.

 galeria zdjęć:

Relacje medialne:

https://www.gov.pl/web/nck/relacja-z-obchodow-swiatowego-dnia-krwiodawcy-w-rckik-w-bialymstoku

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/215075