18 czerwca 2022 roku (sobota) uczestniczyłem w uroczystych obchodach 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Rutkach – Kossakach. Obchody poprzedziła Msza św. w Kościele pw. św. Anny gdzie nastąpiło poświęcenie nowego sztandaru Jednostki OSP w Rutkach – Kossakach.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zambrowie nr 2/II/2022 z dnia 7 czerwca 2022 roku zostałem odznaczony Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa Powiatu Zambrowskiego”, który został wręczony mi podczas jubileuszu 100 – lecia OSP w Rutkach – Kossakach. Podczas swojego wystąpienia podziękowałem za to wyróżnienie i powiedziałem do zgromadzonych Druhów, zaproszonych gości i mieszkańców Gminy m.in.:

„100 lat działalności to piękny jubileusz. Jednostka OSP w Rutkach – Kossakach powstała u progu naszej niepodległości i przeszła wraz z naszą Ojczyzną zarówno dobre jak i tragiczne lata. Strażacy walczyli w okresie II wojny światowej, a także po jej zakończeniu, o niepodległość i suwerenność Polski. Oddajemy im za to nasz szacunek i składamy im hołd.

Wyrażamy także swoją wdzięczność jako społeczeństwo i państwo za Waszą ofiarność w działaniach na rzecz codziennego bezpieczeństwa społeczności lokalnych i wszystkich obywateli. Strażacy w tym czy innym miejscu naszego kraju wyjeżdżają do zdarzeń co minutę. Nie wyobrażamy sobie dzisiaj naszego bezpieczeństwa bez aktywności druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych. Wyrażam satysfakcję i zadowolenie z tego, że mogliśmy dzisiaj wręczyć kolejne decyzje druhom z wieloletnim stażem przyznające im comiesięczne świadczenie ratownicze jako dodatek do emerytury. Przez 30 lat wszyscy to obiecywali, ale dopiero Prawo i Sprawiedliwość zrealizowało ten, jakże ważny i uzasadniony, postulat strażackiego środowiska”.

Dziękuję Wójtowi Gminy Rutki Panu Dariuszowi Modzelewskiemu za przypomnienie podczas uroczystości naszych wspólnych działań na rzecz OSP oraz za podkreślenie mojego wkładu jako Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w latach 2015-2019 w wyposażenie jednostek OSP, w tym jednostki OSP w Rutkach Kossakach w nowe samochody ratowniczo – gaśnicze.

galeria zdjęć:

Relacje medialne:

100. rocznica Powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Rutkach-Kossakach (foto)