5 października 2017 roku wziąłem udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2017/2018 w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Rozpoczęła się ona od wprowadzenia sztandaru, odegrania hymnu państwowego i przemówienia okolicznościowego Komendanta-Rektora Uczelni insp. Marka Fałdowskiego. Następnie odbyła się Immatrykulacja. Wraz z Komendantem-Rektorem oraz Komendantem Głównym Policji nadinsp. Jarosławem Szymczykiem wręczyliśmy listy gratulacyjne wyróżnionym studentom I roku, którzy wcześniej złożyli rotę ślubowania na sztandar Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

W swoim wystąpieniu podkreśliłem, że ze studentami rozpoczynającymi naukę w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie wiążemy szczególne nadzieje jako państwo i społeczeństwo. Od jakości ich nauki, a następnie służby i pracy zależy tak wiele – bezpieczeństwo państwa i obywateli. Dzisiaj Polska jest państwem bezpiecznym dzięki podejmowanemu codziennie, mądremu i racjonalnemu wysiłkowi wielu ludzi i instytucji. Ważne, aby to utrzymać i rozwijać, ponieważ nic nie jest dane raz na zawsze. Trzeba czuwać nad bezpieczeństwem. Obecnie mamy do czynienia z wieloma wyzwaniami. Świat się rozwija, idzie w kierunku postępu, ale też niesie nowe zagrożenia, dlatego istotne jest, aby je uprzedzić. Funkcjonariusze powinni być nie tylko świetnie wyszkoleni, ale swoją postawą godnie reprezentować państwo. Etyka, wysokie standardy służby, wierność słowom przysięgi to jest to, czego od nich wymagamy. Pogratulowałem studentom rozpoczynającym studia na tej wyjątkowej Uczelni oraz życzyłem im pogłębiania wiedzy, aby służyła im ona w jak najlepszym wykonywaniu zadań dla Polski i społeczeństwa.

Naukę w murach uczelni rozpoczęło na pierwszym roku blisko tysiąc studentów. Ponad połowa z nich to funkcjonariusze Policji.

Wręczyłem także dyplomy kilku osobom, które otrzymały stopień naukowy doktora, a następnie wręczyłem odznaczenia państwowe i resortowe funkcjonariuszom WSPol.

Przed rozpoczęciem inauguracji, która miała miejsce w Auli im. Władysława Stasiaka wspólnie z Panem Tomaszem Zdzikotem – Podsekretarzem Stanu w MSWiA, Panem Sławomirem Sadowskim – Wicewojewodą Warmińsko-Mazurskim, nadinsp. Jarosławem Szymczykiem – Komendantem Głównym Policji oraz insp. Markiem Fałdowskim – Komendantem-Rektorem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oddałem cześć policjantom zamordowanym w Kalininie składając wiązankę kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym ich śmierć.

https://ro.com.pl/szkola-policyjna-w-szczytnie-ma-…/01355895