30 kwietnia 2015 roku wziąłem udział w obradach V sesji Rady Powiatu w Suwałkach,podczas której podzieliłem się refleksją na temat osiągnięć i mankamentów odrodzonej polskiej samorządności wynikających z doświadczeń mijającego ćwierćwiecza. W szczególności przedstawiłem koncepcję wzmocnienia kompetencyjnego i finansowego samorządów szczebla powiatowego,która jest częścią programu Prawa i Sprawiedliwości. Odpowiadałem także na pytania Starosty Suwalskiego Szczepana Ołdakowskiego,Przewodniczącego Rady Powiatu Grzegorza Mackiewicza oraz radnego Zbigniewa Mackiewicza dotyczące ustalania kategorii dróg i środków na ich utrzymanie,działań,które pozwolą zatrzymać młodzież w kraju i zmniejszyć emigrację zarobkową,a także źródeł lepszego finansowania zadań powiatowych. Wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Grzegorzem Mackiewiczem,Starostą Szczepanem Ołdakowskim i Wicestarostą Witoldem Kowalewskim dokonaliśmy uroczystego wręczenia aktów przyznania stypendiów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia w sporcie uczniom suwlaskich szkół ponadgimnazjalnych,którym przekazałem serdeczne gratulacje oraz życzyłem,aby otrzymane stypendia były motywacją na dalszych etapach edukacji.

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto