25 lutego 2015 roku uczestniczyłem w V sesji Rady Miejskiej w Suwałkach,na którą zostałem zaproszony przez Panią Przewodniczącą Rady Miejskiej w Suwałkach Jadwigę Mariolę Szczypiń. Życzyłem wszystkim radnym jak najlepszych efektów pracy na rzecz rozwoju miasta i podnoszenia jakości życia jego mieszkańców. Zadeklarowałem również gotowość współpracy z suwalskim samorządem we wszystkich sprawach służących dobru mieszkańców,jeśli będą one stanowiły wyraz autentycznej troski o przyszłość miasta,a nie będą obliczone na efekty propagandowo-wizerunkowe. Odniosłem się również do podnoszonej ostatnio sprawy diagnozy stanu suwalskiej oświaty i poszukiwaniu dróg jej poprawy oferując swoją pomoc w rozwiązaniu tego problemu. Nawiązałem również do interpelacji radnego Pana Wojciecha Pająka,który w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na problem funkcjonowania dworca PKS w kontekście międzymiastowej komunikacji autobusowej obsługiwanej przez spółki samorządowe PKS i firmy prywatne,domagając się pełnej informacji o kursowaniu autobusów oraz udostępnienia wszystkim przewoźnikom wspólnej przestrzeni dworca PKS. Sytuacja jest taka,że linie komunikacyjne są obsługiwane przez różne podmioty,w tym dwie spółki,których właścicielem jest samorząd województwa (PKS Suwałki i PKS Białystok) oraz kilka prywatnych firm przewozowych. Ma miejsce przy tym bezsensowna i szkodliwa konkurencja między obiema spółkami należącymi do tego samego właściciela,czyli samorządu województwa podlaskiego,a bardziej opłacalne połączenia obsługiwane przez obie z nich są przejmowane przez firmy prywatne. Określiłem to mianem cichej prywatyzacji. Z jednej strony dopuszcza się do wzajemnego konkurowania ze sobą przewoźników pozostających we własności samorządu,którzy posiadając niemalże identyczne rozkłady jazdy zabiegają o tego samego pasażera,z drugiej zaś samorząd województwa wyrażając zgodę na odjazdy autobusów prywatnych przewoźników w godzinach tuż przed kursami PKS działa na szkodę własnych podmiotów. W konsekwencji firmy prywatne przejmują pasażerów,zwłaszcza na najbardziej uczęszczanych trasach,a autobusy PKS jeżdżą puste. Ponadto istnieje coraz więcej tras,zwłaszcza łączących gminy z miastami,gdzie połączenia są likwidowane,ponieważ ze względów ekonomicznych nie ma komu ich obsługiwać. Zaapelowałem do Prezydenta Suwałk Pana Czesława Renkiewicza o wspólne działania na rzecz zmiany tego niekorzystnego stanu rzeczy,który utrudnia życie mieszkańcom poszczególnych miast i powiatów.