26 lutego 2015 roku na zaproszenie Przewodniczącej Rady Miasta w Grajewie Pani Haliny Muryjas-Rząsy uczestniczyłem w V sesji Rady Miejskiej w Grajewie. Pogratulowałem Burmistrzowi Miasta Panu Dariuszowi Latarowskiemu oraz radnym Rady Miejskiej zaufania,jakim obdarzyli ich mieszkańcy oraz złożyłem życzenia jak najlepszych efektów pracy na rzecz rozwoju miasta i podnoszenia jakości życia jego mieszkańców. Odniosłem się również do kilku punktów porządku obrad podkreślając wielkie znaczenie działań samorządu dla polityki rodzinnej i wsparcia rodzin wielodzietnych oraz udziału młodzieży w demokratycznych procesach zarządzania miastem (funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Miasta Grajewo). Podzieliłem się swoją refleksją na temat budżetu partycypacyjnego opowiadając się za tym,aby nie tylko niewielki procent,lecz cały budżet w części wydatków fakultatywnych był poddawany procedurom konsultacji obywatelskich z mieszkańcami,wypowiedziałem też swoje zdanie na temat planowania działań samorządu w świetle nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej,zwłaszcza w zakresie planowania i przygotowywania inwestycji. Miałem zaszczyt wraz z Burmistrzem Miasta Dariuszem Latarowskim wręczyć dyplomy i nagrody za osiągnięcia sportowe grajewskim zawodnikom w dziedzinie następujących dyscyplin: zapasów,karate kyokushin i biegów przełajowych.

foto

foto

foto

foto