27 marca 2014 roku uczestniczyłem w międzyszkolnej konferencji papieskiej pt. „Szukałeś nas… Jesteśmy” zorganizowanej przez Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Szkół Podchorążych Rezerwy w Zambrowie.

Delegacje uczniów z zambrowskich przedszkoli i szkół zaprezentowały montaże słowno-muzyczne przybliżające postać naszego rodaka Ojca Świętego Jana Pawła II. Gościem
Konferencji był Ksiądz Biskup Tadeusz Bronakowski.

Zwracając się do zgromadzonej młodzieży,nauczycieli,dyrektorów szkół i gości przypomniałem,że Jan Paweł II był dla młodzieży na całym świecie wielkim autorytetem. Młodzież Mu ufała,bo On ją traktował poważnie i doskonale rozumiał. We współczesnym świecie upadku autorytetów ta relacja pomiędzy Ojcem Świętym a młodymi była czymś wyjątkowym. Młodzież przyjmowała naukę Papieża do tego stopnia,że została nazwana pokoleniem JP II. Poza przywołaniem wzruszającego zdania Jana Pawła II z ostatnich dni Jego życia: „Szukałem Was,teraz Wy przyszliście do mnie. I za to Wam dziękuję”,które w sposób symboliczny odniosłem do zambrowskiej młodzieży uczestniczącej w papieskiej konferencji,uwagę uczniów skierowałem na inne wezwanie Papieża: „Musicie wymagać od siebie, nawet gdyby inni od Was nie wymagali”. Apel ten powinniśmy traktować jako jeden z punktów testamentu bł. Jana Pawła II,który stanowi dla nas rodzaj drogowskazu w kształtowaniu etyki naszego życia i dążenia do wysokich standardów ludzkich postawach i postępowaniu.

foto

foto

foto

foto

foto

foto