19 września 2010 roku poseł Jarosław Zieliński uczestniczył w uroczystości nadania sztandaru Izbie Celnej w Białymstoku. Po Mszy św. w Katedrze p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny koncelebrowanej przez Arcybiskupa Metropolitę Białostockiego Edwarda Ozorowskiego odbyła się ceremonia nadania sztandaru przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego,w której uczestniczyli parlamentarzyści,minister finansów,przedstawiciele hierarchii Kościoła Katolickiego i Kościoła Prawosławnego,funkcjonariusze i pracownicy cywilni Służby Celnej,pracownicy izby i urzędów kontroli skarbowej,policjanci,funkcjonariusze Straży Granicznej,strażacy,przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej oraz mieszkańcy Białegostoku.

Poseł Jarosław Zieliński w wystąpieniu skierowanym do uczestników uroczystości podkreślił role i znaczenie Służby Celnej,która ma swój istotny udział w ściąganiu ponad jednej trzeciej dochodów budżetu państwa. Tylko za sprawą Izby Celnej w Białymstoku w 2009 roku wpłynęło do budżetu 3,5 miliarda złotych. „Państwo – powiedział poseł – powinno dbać o tych,którzy mu służą i wyposażyć ich w odpowiednie instrumenty pozwalające na sprawne,skuteczne i bezpieczne wykonywanie nałożonych obowiązków. Jest to zadanie do spełnienia dla władzy publicznej,a szczególności dla rządu”.

Poseł złożył funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym Służby Celnej życzenia z okazji święta jej Patrona – Św. Mateusza. Życzył im satysfakcji z wykonywanej trudnej i odpowiedzialnej pracy oraz tego,by wartości wypisane na sztandarze: „godność i prawo” były zawsze drogowskazem w umacnianiu etosu służby obywatelom i Rzeczypospolitej.

foto

foto

foto

foto