15 czerwca 2022 roku (środa) wziąłem udział w uroczystym otwarciu hali sportowej Szkole Podstawowej Nr 2 im. Romualda Traugutta w Czarnej Białostockiej. Hala sportowa została wybudowana dzięki dofinansowaniu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej. koszt dofinansowania wyniósł 5 mln zł.

Podczas uroczystości pogratulowałem Burmistrzowi Czarnej Białostockiej Panu Jackowi Chrulskiemu, Radzie Miejskiej, Szkole i mieszkańcom miasta nowej, pełnowymiarowej i wielofunkcyjnej hali sportowej. Powiedziałem m.in.:

„Na naszych oczach w krótkim czasie zmienia się i unowocześnia infrastruktura oświatowa, zmieniają się nasze miasta i gminy i podnosi się przez to jakość codziennego życia mieszkańców. Widać to wyraźnie w mieście i gminie Czarna Białostocka. Jeszcze niedawno w wielu szkołach zajęcia wychowania fizycznego odbywały się na korytarzach albo w ciasnych salkach gimnastycznych. Teraz zajęcia te przenoszone są w coraz większej liczbie szkół do nowoczesnych i przestronnych sal sportowych. Stanowią one szczególny rodzaj pomieszczeń edukacyjnych, z których korzystają wszyscy uczniowie szkoły, a często i dorośli. To są miejsca kultury fizycznej w skali powszechnej, nie chodzi tutaj głównie o sport wyczynowy, lecz o to, co wynika z umieszczonego na ścianie tej hali mądrego hasła: „W życiu ważny jest nie tryumf lecz walka”. Poprzez jej podejmowanie młodzi ludzie budują swoje postawy w znaczeniu dosłownym i w przenośni wyrabiając w sobie siłę charakteru i umiejętność przezwyciężania własnych słabości i ograniczeń. Pamiętajmy także, że sport prowadzi młodzież w stronę dobra, a oddala od różnych pokus i patologii. Świetnie odzwierciedla to zdanie św. Jana Bosko: „Boisko martwe – diabeł żywy, boisko żywe – diabeł martwy”. A hala sportowa to również takie bardziej nowoczesne boisko”.

W uroczystym otwarciu nowej hali sportowej uczestniczył również m.in. Minister Sportu i Turystyki Pan Kamil Bortniczuk.

galeria zdjęć: