14 listopada 2016 roku wziąłem udział w uroczystym koncercie z okazji Święta Zespołu Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku połączonym ze ślubowaniem klas pierwszych. Z przyjemnością wysłuchałem występów uczniów Szkoły oraz wręczyłem dwóm nauczycielom odznaczenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy za zasługi w działalności na rzecz rozwoju szkolnictwa artystycznego. Pan Jerzy Kozłowski,nauczyciel akordeonu otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, a Pani Teresa Przestrzelska,nauczycielka fortepianu – Srebrny Krzyż Zasługi. Odznaczonym pogratulowałem dostąpienia ogromnego zaszczytu uhonorowania zasług przez głowę państwa Rzeczypospolitej Polskiej,a całej społeczności szkolnej życzyłem dalszych sukcesów w kraju,ale także na arenie międzynarodowej. 

Koncert odbył się w Sali koncertowej ZSM im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku,dawnej siedzibie Opery i Filharmonii Podlaskiej. Jedną z występujących osób był młody pianista Cezary Karwowski,który w swojej dotychczasowej karierze wygrywał konkursy pianistyczne nie tylko w Polsce,ale także za jej granicami.

foto

foto

foto

foto

foto