24 kwietnia uczestniczyłem w uroczystości 10-lecia nadania imienia oraz ufundowania sztandaru Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Szkół Podchorążych Rezerwy w Zambrowie. Przed drugą wojną światową w Zambrowie funkcjonowały dwie szkoły wojskowe i było obecne polskie wojsko. Stacjonowało ono w miejscu,gdzie obecnie zlokalizowany jest Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości. Szkoła Podchorążych Rezerwy Piechoty,jak i Mazowiecka Szkoła Podchorążych Rezerwy Artylerii im. gen. Józefa Bema wniosły duży wkład w rozwój kulturowy i gospodarczy ziemi zambrowskiej. Tradycja szkolnictwa wojskowego ma ogromne znaczenie i pełni dzisiaj ważną rolę w wychowaniu i kształtowaniu postaw patriotycznych.

Dyrektor Zespołu Szkół Agroprzesiębiorczości Pan Jan Zakrzewski zaprezentował podczas uroczystości nową publikację zatytułowaną „Z życia szkoły”,którą na zakończenie wręczono gościom. Wysłuchaliśmy również montażu słowno – muzycznego przygotowanego przez uczniów Szkoły.

Relacje medialne:

foto

foto

foto

foto