15 sierpnia 2020 (sobota) uczestniczyłem w uroczystych obchodach Święta Wojska Polskiego w 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej zorganizowanych przez 14 Suwalski Pułk Przeciwpancerny im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach.

Święto Wojska Polskiego to święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzone 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 1920 roku stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Zostało ono wprowadzone ustawą Sejmu z 30 lipca 1992 roku obowiązującą od 13 sierpnia 1992 roku.

Wraz z ppłk Jarosławem Kowalewskim Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Suwałkach i Dowódcą 14 Suwalskiego Pułku Przeciwpancernego płk. Ireneuszem Królem zapaliliśmy znicz pod obeliskiem upamiętniającym 100-lecie ustanowienia suwalskiej Wojskowej Komendy Uzupełnień. Następnie na terenie Pułku odbyły się obchody Święta Wojska Polskiego, które rozpoczęły się uroczystą Mszą Św. w kaplicy 14 Pułku Przeciwpancernego. Po nabożeństwie, na placu jednostki, zostały wręczone żołnierzom wyróżnienia i awanse wojskowe.

W swoim wystąpieniu powiedziałem m. in.: Za czasów koalicji PO-PSL 14 Suwalski Pułk Artylerii Przeciwpancernej został rozformowany. Po nim pozostał tylko niewielki Dywizjon, który również miał być zlikwidowany. Zapowiedziałem wtedy, że nie spocznę, aż Pułk powróci do Suwałk. I tak się stało w 2019 roku. Jestem wdzięczny Ministrowi Obrony Narodowej Panu Mariuszowi Błaszczakowi za tę decyzję, za to, że wziął pod uwagę przedstawiane przeze mnie argumenty za ponowną obecnością w Suwałkach większej struktury wojskowej w postaci 14 Pułku Przeciwpancernego.

W tym roku obchody Święta Wojska Polskiego mają szczególny charakter, bowiem zbiegły się one z setną rocznicą zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, która zadecydowała o zachowaniu przez Polskę niepodległości i uratowała Europę przed bolszewickim imperializmem. Współcześni polscy żołnierze stoją na straży bezpieczeństwa naszego kraju i innych wolnych narodów. Obowiązkiem i powinnością wszystkich pokoleń jest umacnianie bezpieczeństwa i suwerenności Rzeczypospolitej. Podstawą niepodległej Ojczyzny jest sprawne państwo, nowoczesna i silna armia, dobre sojusze, ale największym jej gwarantem jest, jak uczy historia, patriotyzm Polaków i siła polskiego ducha.

Relacje medialne:

https://wkusuwalki.wp.mil.pl/pl/articlesaktualnosci-2020-j/swieto-wojska-polskiego-w-100-rocznice-bitwy-warszawskiej/

https://bialystok.tvp.pl/49424556/obchody-swieta-wojska-polskiego-w-suwalkach

https://um.suwalki.pl/mieszkaniec/aktualnosci,4002/swieto-wojska-w-suwalkach,2583150

http://dwutygodniksuwalski.pl/swieto-wojska-w-suwalkach-2/