16 maja 2018 roku (środa) uczestniczyłem w centralnych obchodach Święta Straży Granicznej, które odbyły się na placu przed warszawskim Belwederem.

Poprzedziła je Msza Święta w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie odprawiona w intencji funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej przez Biskupa Polowego Wojska Polskiego gen. bryg. Józefa Guzdka. Podczas uroczystego apelu z okazji 27. rocznicy powołania formacji funkcjonariusze i pracownicy Straży Granicznej otrzymali odznaczenia państwowe i resortowe oraz nominacje na pierwszy stopień oficerski.

W swoim wystąpieniu zaznaczyłem, że Straż Graniczna, spadkobierczyni chlubnego dziedzictwa przedwojennego Korpusu Ochrony Pogranicza, ma godną i piękną tradycję, którą kultywuje i rozwija. Formacja ta spełnia bardzo ważną rolę w systemie bezpieczeństwa naszego państwa. Jest służbą o dużym potencjale, sprawnie i profesjonalnie wykonującą swoje zadania przy ochronie granic Rzeczypospolitej, pobycie cudzoziemców na terytorium Polski oraz podczas misji zagranicznych. Straż Graniczna dobrze wykorzystała pierwszy program modernizacyjny z 2007 roku, przygotowany przez rząd Premiera Jarosława Kaczyńskiego, korzysta też z obecnego programu modernizacji, w ramach którego otrzymała kwotę 840 mln zł, nie licząc podwyżek wynagrodzeń.

Podziękowałem funkcjonariuszom za ciągłe czuwanie nad bezpieczeństwem państwa i obywateli, dzięki czemu Polacy i wszyscy, którzy przybywają do Polski mogą czuć się bezpiecznie. Pogratulowałem również nowo promowanym oficerom Straży Granicznej, podkreślając wyjątkowość nominacji na pierwszy stopień oficerski, którego dokonuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Drugim takim wydarzeniem w życiu oficera może być awans generalski, który dotyczyć będzie zapewne jedynie nielicznych.

Podczas uroczystości list od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy odczytała Szefowa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Halina Szymańska. List od Marszałka Sejmu Pana Marka Kuchcińskiego odczytał Przewodniczący Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pan Poseł Arkadiusz Czartoryski.

W obchodach udział wzięli m. in. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Joachim Brudziński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Pan Marek Łapiński, biskupi, komendanci służb mundurowych, dowódcy Wojska Polskiego, Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej oraz rodziny i bliscy 110 nowo mianowanych oficerów Straży Granicznej.

 

Relacje medialne:

https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/6513,27-rocznica-powolania-Strazy-Granicznej.html

https://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/17307,Swieto-Strazy-Granicznej.html