2 sierpnia 2013 roku uczestniczyłem w obchodach Święta Policji,które odbyły się w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach. Złożyłem gratulacje funkcjonariuszom awansowanym na wyższe stopnie policyjne oraz podziękowałem mundurowym i cywilnym pracownikom Komendy za sumienne wykonywanie swoich obowiązków,co ma istotny wpływ na bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców miasta i powiatu. Poinformowałem uczestników uroczystości o stanowisku Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość w sprawie rządowego projektu ustawy odbierającej funkcjonariuszom dotychczasowe uprawnienia związane ze świadczeniami chorobowymi. Prawo i Sprawiedliwość jest przeciwne pogarszaniu warunków służby policjantów oraz innych formacji mundurowych i będzie głosować przeciwko rządowym propozycjom. W tej sprawie 27 sierpnia 2013 roku odbędzie się w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej w ramach prac Komisji Spraw Wewnętrznych wysłuchanie publiczne z udziałem zainteresowanych podmiotów,m.in. policyjnych związków zawodowych.

foto