16 lipca 2014 roku uczestniczyłem w obchodach 95. rocznicy powstania polskiej policji państwowej i corocznym święcie policji ,które zostały zorganizowane przez Komendę Policji w Białymstoku. W swoim wystąpieniu skierowanym do zgromadzonych na placu przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego policjantów,pracowników cywilnych policji ,zaproszonych gości oraz mieszkańców Białegostoku powiedziałem,że państwo i społeczeństwo potrzebuje sprawnej i profesjonalnej policji, w której ręce złożone zostało bezpieczeństwo obywateli. Polacy jednak płacąc podatki oczekują spełniania przez policjantów wysokich standardów służby. Policja jest formacją zhierarchizowaną ,co sprawia,że szczególne znaczenie mają tutaj wzorce i przykłady ze strony komendantów i kadry kierowniczej. W ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z licznymi patologiami z najwyższym kierownictwie policji (dotyczyły one m.in. działań Komendanta Policji Marka Działoszyńskiego,którego odwołania ze stanowiska Prawo i Sprawiedliwość domagało się już kilka miesięcy temu) oraz niespotykaną kompromitacją nadzorującego tę formację Ministra Spraw Wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza (taśmy prawdy).

Nagrodzonym ,wyróżnionym i awansowanym na wyższe stopnie policyjne funkcjonariuszom złożyłem gratulacje. Podkreśliłem również,że w statystykach policyjnych garnizon podlaski policji plasuje się na wysokich miejscach,co cieszy mnie jako posła reprezentującego województwo podlaskie i jako wiceprzewodniczącego sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych.

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto