25 sierpnia 2013 roku uczestniczyłem wraz z żoną w dożynkach gminnych w Jeleniewie. Pogratulowałem Wójtowi Gminy Kazimierzowi Urynowiczowi i mieszkańcom łączenia tradycji i odwoływania się do korzeni ze współczesnością. Odnosiło się to zarówno do odsłonięcia przed uroczystością dożynkową obelisku poświęconego założycielowi Jeleniewa Antoniemu Tyzenhausowi,jak i zachowywania tradycyjnych obyczajów związanych ze wsią i pracą na roli.

Odnosząc się do aktualnych i realnych problemów współczesnego rolnictwa wyraziłem oczekiwanie,że ciężka praca na roli będzie przede wszystkim służyła samym rolnikom,a rząd będzie prowadził leżącą w ich interesie politykę rolną i zaprzestanie np. importować do Polski płody rolne,które obniżają opłacalność naszego rodzimego rolnictwa.

foto

foto