Jak co roku,z okazji Dnia Edukacji Narodowej uczestniczyłem w uroczystościach organizowanych dla podkreślenia tego święta i uhonorowania nauczycieli przez Podlaskiego Kuratora Oświaty i władze samorządowe. Takie uroczystości odbyły się 13 października 2014 roku w Przebrodzie (gmina Suwałki),gdzie Święto Edukacji Narodowej zostało połączone z oddaniem do użytku nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum,14 października 2014 roku w Publicznym Gimnazjum nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Seweryna Nowakowskiego w Białymstoku,14 października 2014 roku w Suwalskim Ośrodku Kultury (obchody zorganizowane przez Prezydenta Miasta Suwałk) oraz 15 października 2014 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży. W swoich wystąpieniach kierowanych do nauczycieli i gości,poza gratulacjami dla osób nagrodzonych i odznaczonych,podjąłem refleksję nad kilkoma zagadnieniami ważnymi dla współczesnej polskiej edukacji. Mówiłem m. in. o niezwykle odpowiedzialnej roli nauczycieli i wychowawców,którzy razem z rodzicami odciskają swoje mocne piętno na umysłach,duszach i postawach młodych ludzi,o tym,że szkoła powinna uczyć i wychowywać uczniów na mądrych i uczciwych ludzi oraz prawych Polaków,o tym,że polska szkoła powinna być – tak jak oczekiwał Prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński – narodowa ("Szkoła musi być narodowa! Szkoła musi dać dzieciom i młodzieży miłość do ojczyzny,do kultury domowej,rodzinnej i narodowej. I musi wychować w tym duchu…"). Apelowałem także o to,abyśmy wspólnie – nauczyciele,rodzice,samorządy,organizacje pozarządowe,politycy,media,państwo – odzyskali umysły naszych dzieci,które w ostatnim czasie niejako kradnie nam sieć internetowa i jej świat wirtualny.

15 października 2014 roku,Łomża

15 października 2014 roku,Święto Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży

15 października 2014 roku,Łomża

15 października 2014 roku,Święto Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży

15 października 2014 roku,Łomża

15 października 2014 roku,Święto Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży

15 października 2014 roku,Łomża

15 października 2014 roku,Święto Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży

15 października 2014 roku,Łomża

15 października 2014 roku,Święto Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży

15 października 2014 roku,Łomża

15 października 2014 roku,Święto Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży

15 października 2014 roku,Łomża

15 października 2014 roku,Święto Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży

15 października 2014 roku,Łomża

15 października 2014 roku,Święto Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży

14 października 2014 roku,Białystok

14 października 2014 roku,Święto Edukacji Narodowej w Publicznym Gimnazjum nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Seweryna Nowakowskiego w Białymstoku

14 października 2014 roku,Białystok

14 października 2014 roku,Święto Edukacji Narodowej w Publicznym Gimnazjum nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Seweryna Nowakowskiego w Białymstoku

14 października 2014 roku,Białystok

14 października 2014 roku,Święto Edukacji Narodowej w Publicznym Gimnazjum nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Seweryna Nowakowskiego w Białymstoku

14 października 2014 roku,Białystok

14 października 2014 roku,Święto Edukacji Narodowej w Publicznym Gimnazjum nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Seweryna Nowakowskiego w Białymstoku

14 października 2014 roku,Białystok

14 października 2014 roku,Święto Edukacji Narodowej w Publicznym Gimnazjum nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Seweryna Nowakowskiego w Białymstoku

14 października 2014 roku,Białystok

14 października 2014 roku,Święto Edukacji Narodowej w Publicznym Gimnazjum nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Seweryna Nowakowskiego w Białymstoku