28 sierpnia 2021 roku (sobota) uczestniczyłem w uroczystości Święta Dziękczynienia za Plony w Gminie Szumowo (powiat zambrowski). Dożynki gminne zostały zorganizowane przez Wójta Gminy Szumowo Jarosława Cukiermana oraz Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie Urszulę Jaworowską.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w Kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Szumowie. Następnie uczestnicy ceremonii przeszli na plac dożynkowy, gdzie odbyła się część oficjalna Święta oraz miały miejsce występy kół gospodyń wiejskich „Boróweczki” ze Srebrnego Borku, „Sreberek” ze Srebrnej,  koncerty zespołów folkowych: „Kolej na Łapianki” z Domu Kultury w Łapach, „Leila” z Gminnego Ośrodka Kultury w Narewce, „Kalinka” z Białegostoku, zespołów „Mega Stars”, „Imperium” i „Majkel” oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej z szumowa i zespołu mażonetek „ARABESKA”. Dożynkom towarzyszyły prezentacje wyrobów kulinarnych przygotowane przez poszczególne koła gospodyń wiejskich oraz materiałów promocyjnych sąsiednich gmin powiatu zambrowskiego.

Wyraziłem wdzięczność rolnikom za trud ich pracy, z której wszyscy korzystamy oraz za podtrzymywanie tradycji polskiej wsi, której  częścią są obyczaje dożynkowe. Podzieliłem się z zauważaną przez wszystkich, którzy obiektywnie oceniają otaczającą nas rzeczywistość, że w ostatnich latach polska wieś dynamicznie się zmienia i unowocześnia.

„Dzięki programom rządowym oraz dobrej współpracy z samorządami budowane są nowe drogi, mosty, przedszkola, ośrodki kultury – powiedziałem m.in. w swoim wystąpieniu. Zatrzymany został proces masowej likwidacji szkół, placówek poczty polskiej, połączeń autobusowych i kolejowych. Odtwarzamy likwidowane za rządów PO-PSL posterunki policji, jak to miało miejsce np. w Szumowie. Gołym okiem widać, ile buduje się na wsi nowych domów i obiektów gospodarczych. Na wsi żyje się coraz lepiej, ale potrzebna jest ciągła troska Państwa o polskich rolników, o to, aby warunki ich gospodarowania nie były gorsze niż w krajach zachodnich Unii Europejskiej. Dotyczy to m.in. dążenia do tego, aby dopłaty do polskiego rolnictwa były wyrównywane do poziomu Unii Europejskiej”.

Podziękowałem również za efektywną współpracę i „wszystkie wspólne sprawy” Wójtowi i Radzie Gminy Szumowo, druhom z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i kołom gospodyń wiejskich wyrażając nadzieję na dalsze kontakty służące wspólnemu rozwiązywaniu problemów lokalnych i ogólnopolskich.

Galeria:

Relacje medialne:

http://zambrowiacy.pl/info/swieto-dziekczynienia-za-plony-w-gminie-szumowo-foto-wideo/

https://www.szumowo.pl/1822-swieto-dziekczynienia-za-plony-w-szumowie

https://www.youtube.com/watch?v=xTZE5bIH4s0

https://www.youtube.com/watch?v=uJHUKlSZT4c