18 czerwca 2018 roku (poniedziałek) uczestniczyłem w Święcie 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego, obchodzonym w tym roku wspólnie z 25. Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Białymstoku.

W moim wystąpieniu powiedziałem, że jednym z głównych warunków niepodległości państwa jest jego bezpieczeństwo militarne. Podkreśliłem również wagę i znaczenie dla bezpieczeństwa Polski jaką ma nasze członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim, obecność wojsk sojuszniczych na terytorium Rzeczypospolitej, co ma szczególne znaczenie dla północno-wschodniej Polski ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo tzw. przesmyka suwalskiego, modernizację polskich Sił Zbrojnych, zwiększone nakłady budżetowe na obronność, tworzenie i rozbudowę Wojsk Obrony Terytorialnej, proces dyslokacji jednostek wojskowych z zachodu na wschód w związku z aktualnym kierunkiem głównego zagrożenia (Rosja) oraz zapowiedź ministra obrony narodowej utworzenia nowej dywizji Wojska Polskiego, która ma zostać rozlokowana na terenie północno-wschodniej i wschodniej części Polski.

Podziękowałem również dowódcy 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego za nadanie odpowiedniej rangi obchodom święta Pułku, liczny w nich udział żołnierzy, zaproszonych gości i mieszkańców Białegostoku. 

Obchodom święta towarzyszył festyn zorganizowany na terenie koszar, w którym licznie uczestniczyły dzieci wraz ze swoimi rodzicami. Podczas jego trwania można było obejrzeć sprzęt i pojazdy wojskowe, broń, pokazy ratownictwa medycznego, a także pokazy walki.

18. Białostocki Pułk Rozpoznawczy rozpoczął funkcjonowanie 1 lipca 2009 roku. Jednostkę sformowano decyzją Ministerstwa Obrony Narodowej na bazie rozformowywanego 18. Białostockiego Batalionu Obrony Terytorialnej. Jest to najmłodszy z trzech funkcjonujących w Wojsku Polskim pułków rozpoznawczych. Do głównych zadań jednostki należy prowadzenie rozpoznania na rzecz dowództw w zależności od potrzeby.