24 maja 2021 roku (poniedziałek) uczestniczyłem w uroczystych obchodach Święta 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego. Jest to jeden z trzech tego rodzaju pułków funkcjonujących w Polskich Siłach Zbrojnych.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w Kościele Garnizonowym pw. Św. Jerzego w Białymstoku pod przewodnictwem Biskupa Polowego Wojska Polskiego gen. bryg. Józefa Gózdka. Następnie miała miejsce zbiórka na placu apelowym w koszarach przy ul. Kawaleryjskiej 70, podczas której wygłoszone zostały okolicznościowe wystąpienia, a także wręczono odznaczenia i wyróżnienia żołnierzom i osobom cywilnym związanym z Pułkiem.

W swoim wystąpieniu podziękowałem oficerom i żołnierzom za służbę wojskową dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej oraz podkreśliłem rolę i znaczenie zwiadowczych funkcji 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego dla całej polskiej armii i obronności Kraju.

„Całe dzieje państw i narodów dowodzą – powiedziałem m.in. – że gwarancją niepodległości jest zawsze własna siła obronna, a nie rozbrojenie i pacyfizm, na którym bazują ci, którzy chcą zająć czyjeś terytorium w ramach swoich imperialnych dążeń. Dlatego tak ważne jest i dzisiaj umacnianie polskiej armii, jej modernizacja i tworzenie nowych, dobrze wyposażonych i uzbrojonych rodzajów sił zbrojnych. Dzieje się to w ostatnich latach i dlatego wzrasta poczucie naszego bezpieczeństwa, zwłaszcza że jesteśmy częścią wielkiego sojuszu wojskowego, jakim jest Pakt Północnoatlantycki. Jako Pułk Rozpoznawczy stanowicie elitę naszego wojska, czego dowodem jest choćby to, że wasza formacja podlega bezpośrednio Dowództwu Generalnemu Rodzaju Sił Zbrojnych. Służba w niej jest szczególnie odpowiedzialna, wymagająca, ale i niebezpieczna. W czasie konfliktu zbrojnego wojska zwiadowcze musiały przenikać na terytorium nieprzyjaciela, aby dostarczać swojej armii niezbędnych informacji o  sile, działaniach i planach przeciwnika. Mamy nadzieję, że będzie nam dane długo żyć w pokoju, ale gdyby doszło do konfliktu zbrojnego prawdopodobnie również byście musieli podjąć się realizacji takich zadań.”   

 

 

Zdjęcia zamieszczone dzięki uprzejmości kierownictwa 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego

Relacje medialne:

https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/Swieto-18-bialostockiego-pulku-rozpoznawczego

https://wrotapodlasia.pl/pl/region_i_gospodarka/wiadomosci/region/12-rocznica-sformowania-18-bialostockiego-pulku-rozpoznawczego.html