11 stycznia 2020 roku (sobota) wziąłem udział w uroczystości święceń biskupich ks. Adriana Józefa Galbasa, który został mianowany przez Ojca Świętego Franciszka nowym biskupem pomocniczym w diecezji ełckiej. Odbyła się ona w Katedrze Ełckiej.

Konsekratorami podczas Mszy Świętej byli ks. Jerzy Mazur – Biskup Ełcki, Arcybiskup Salvatore Pennacchio – Nuncjusz Apostolski w Polsce oraz Arcybiskup ks. Józef Górzyński – Metropolita Warmiński. Homilię wygłosił Arcybiskup ks. Tadeusz Wojda – Metropolita Białostocki.

Podczas uroczystości zostały odczytane życzenia od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy:

Zadania stojące przed Kościołem ełckim oraz całą społecznością katolicką w Polsce zbiegają się z licznymi wyzwaniami i szansami, którym wychodzimy naprzeciw jako naród i państwo. Niech pod przewodnictwem swoich Biskupów diecezja ełcka umacnia dobrą sławę jako wspólnota dynamiczna, ofiarna i otwarta, z powodzeniem służąca Bogu i Ojczyźnie.

Biskup elekt ks. Adrian Józef Galbas urodził się w 1968 roku w Bytomiu. W 1987 roku wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (księża Pallotyni). W latach 1987-1993 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie. Od 2003 do 2011 roku był proboszczem parafii pw. św. Wawrzyńca w Poznaniu. Następnie sprawował urząd przełożonego prowincjalnego w poznańskiej Prowincji Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. W 2012 roku otrzymał tytuł doktora teologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.