31 sierpnia 2016 roku wraz z Przewodniczącym Rady Oddziału w Suwałkach NSZZ „Solidarność” Panem Zdzisławem Koncewiczem zorganizowaliśmy w Suwałkach obchody 36. rocznicy powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność". Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach w intencji Ojczyzny i "Solidarności". Po zakończonej Eucharystii zgromadzeni udali się do Parku Konstytucji 3 Maja pod "Dąb Wolności",gdzie miały miejsce złożenie kwiatów przez przybyłe na uroczystość delegacje oraz wystąpienia okolicznościowe. W swoim wystąpieniu nawiązałem do symboliki "Dębu Wolności",wokół którego od początku istnienia suwalskich struktur NSZZ "Solidarność" gromadzili jego działacze i członkowie. Podkreśliłem,że dzięki ruchowi "Solidarności" i ludziom w nim zrzeszonym Polska,a także inne kraje Europy środkowo-wschodniej pozostające w strefie wpływów imperium sowieckiego,odzyskały swą podmiotowość i suwerenność państwową. Dodałem,że nie stałoby się to bez ofiary,jaką poniosły wcześniejsze pokolenia,a zwłaszcza pokolenie,z którego wywodzą się Żołnierze Wyklęci,którzy jako jedni z pierwszych podjęli walkę z sowieckim okupantem i komunistycznym zniewoleniem.

W uroczystości wzięli również udział: Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego,Prezes Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Leszek Dec,Podlaski Kurator Oświaty Jadwiga Mariola Szczypiń,Wicestarosta Suwalski Witold Kowalewski,Przewodniczący Rady Powiatu Suwalskiego,Dyrektor Oddziału w Białymstoku Polskiej Spółki Gazownictwa Grzegorz Mackiewicz,Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej ppłk. Grzegorz Biziuk,Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jarosław Wendt,Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji podinsp. Jacek Kumpiałowski,delegacje komisji zakładowych NSZZ „Solidarność”,radni z Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość Rady Powiatu w Suwałkach i Rady Miejskiej w Suwałkach,Wiceprezes Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Jan Stanisław Kap,Komendant Miejski Policji w Suwałkach podinsp. Jacek Tarnowski,Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach st. bryg. Bogdan Wierzchowski,Naczelnik Urzędu Celnego w Suwałkach insp. Andrzej Zieliński i Komendant Posterunku Straży Ochrony Kolei w Suwałkach Bożena Sieńko. W obchodach rocznicowych uczestniczyły poczty sztandarowe: NSZZ "Solidarność" w Suwałkach,Policji,Straży Granicznej,Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celnej.

Relacje medialne:

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto