3 maja 2016 roku wraz z żoną wziąłem udział w suwalskich uroczystościach z okazji 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Rozpoczęła je Msza św. w Konkatedrze pw. św. Aleksandra w Suwałkach. Następnie zgromadzeni udali się do Parku Konstytucji 3 Maja,gdzie miała miejsce dalsza część obchodów.

Ze względu na deszczową pogodę skróciłem swoje wystąpienie i zawartą w nim refleksję. Zwróciłem jednak uwagę na analogie historyczne – sytuację w Polsce z czasów Sejmu Wielkiego,gdy uchwalano Konstytucję 3 Maja z tą panującą obecnie: 
„Trzeba wszystko,co dotyczy naszej współczesności odnosić do doświadczeń historycznych. Nasze dzieje stanowią takie bogactwo doświadczeń,zarówno wzlotów,jak i upadków,że można nim obdzielić kilka państw i narodów. Najważniejsze jest jednak,byśmy sami umieli z niego korzystać. Kiedy jedni usiłują naprawić nasze państwo,inni,by temu przeszkodzić,szukają znowu wsparcia w stolicach obcych państw. Trzeba umieć odróżnić jedną postawę od drugiej – patriotyzm od działań spod haniebnego znaku Targowicy.” 

Swoje wystąpienie zakończyłem słowami: „Inteligentibus satis est. Wystarczy nam wszystkim,bo znamy naszą historię i potrafimy ocenić postawy współczesne.”

foto

foto

foto

foto

foto

foto