3 marca 2013 roku na zaproszenie Księdza Proboszcza Parafii p.w. Św. Królewicza w Suwałkach Lecha Łuby uczestniczyłem wraz z żoną w zorganizowanym już po raz czternasty kiermaszu odpustowym pn. „Suwalski Kaziuk 2013”. Jarmark odpustowy poprzedzony był jak co roku Mszą św.,podczas której w homilii została przypomniana postać patrona Parafii Św. Kazimierza. To od jego imienia pochodzi tradycja kiermaszu odpustowego,kultywowana na Litwie od 1636 roku,a więc prawie już od 400 lat, a następnie przeniesiona również do niektórych miast w Polsce. W swoim krótkim wystąpieniu zaakcentowałem funkcję,jaka spełnia ta odpustowa tradycja. Łączy ona kultury i narody – polski i litewski oraz wymiar religijny z tym,co praktyczne. Wszystko zaczęło się od unii personalnej Polski i Litwy,wstąpienia na polski tron pochodzącego z Litwy króla Władysława Jagiełły. Św. Kazimierz – syn Kazimierza Jagiellończyka i wnuk Władysława Jagiełły urodził się na Wawelu w Krakowie,a Litwini przyjęli go za swojego patrona i trwa to do dziś.

foto