12 czerwca 2017 roku w Urzędzie Miasta Augustów odbyła się specjalna konferencja z okazji wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów poszerzającego Suwalską Specjalną Strefę Ekonomiczną o Augustów.

Wspierałem starania,aby decyzją Rządu została utworzona augustowska podstrefa SSSE i cieszę się,że dzięki niej w historii Augustowa rozpoczął się nowy rozdział,który pozwoli miastu na rozwój. Jest mu bowiem potrzebne drugie płuco. 

Jednym płucem jest uzdrowisko i fakt,że miasto ma piękne walory turystyczne,co przyciąga rokrocznie rzesze turystów,ale musi być też i drugie płuco,które zapewni mieszkańcom źródło stałego utrzymania,a więc intensywny rozwój gospodarczy.
Mam nadzieję,że uruchomienie w Augustowie podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej będzie sprzyjało rozwojowi miasta i regionu oraz przyczyni się do poprawy bytu jego mieszkańców.

Rozporządzenie poszerzające strefę weszło w życie 6 czerwca 2017 roku.

Relacje medialne:

foto

foto

foto