8 czerwca 2024 roku (sobota) uczestniczyłem wraz  z żoną w imprezie plenerowej „Stulecie wierności Rzeczypospolitej 1924-2024 – Patrol szlakiem służb granicznych –  Wiżajny – Rutka Tartak”  zorganizowanej dla uczczenia 100. rocznicy Korpusu Ochrony Pogranicza przez Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Białymstoku, Podlaski Oddział Straży Granicznej, IPN Oddział w Białymstoku, 1 Podlaską Brygadę Obrony Terytorialnej i Nadleśnictwo Suwałki.

Dziękuję Organizatorom i Uczestnikom za wspólne świętowanie i współczesne kultywowanie chlubnej tradycji KOP. Szczególne słowa uznania kieruję do Pani por. SG Agnieszki Cybulskiej – pomysłodawczyni Patrolu „Stulecia wierności Rzeczypospolitej”.

Galeria zdjęć: