28 maja 2014 roku złożyli wizytę w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej studenci i wykładowcy kierunków bezpieczeństwo wewnętrzne oraz ratownictwo medyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Edwarda Szczepanika w Suwałkach. Zapoznali się z historią i funkcjonowaniem polskiego parlamentu oraz procesem tworzenia prawa. Jako organizator pobytu młodzieży i wykładowców suwalskiej PWSZ w Sejmie przybliżyłem gościom zasady pracy poselskiej,przedstawiłem polityczne uwarunkowanie działalności Parlamentu oraz – wcielając się w rolę przewodnika – pokazałem najważniejsze miejsca architektury i historii Sejmu i Senatu. Studenci mieli także okazję do bezpośredniej obserwacji obrad trwającego 68. Posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

foto

foto

foto

foto

foto

foto