Podczas spotkania opłatkowego służb mundurowych, które odbyło się 9 grudnia w Suwałkach otrzymałem z rąk przedstawicieli Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej statuetkę „Przyjaciela Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej”.

Harcerze podziękowali mi za wsparcie dla upamiętnienia zapomnianego bohatera, żołnierza Armii Krajowej Mariana Piekarskiego. Wyrazili również swoją wdzięczność za dobrze przeprowadzone przez służby podległe MSWiA akcje ratownicze latem tego roku. Przypomnieli także moje spotkanie z harcerskimi władzami, które miało miejsce 21 września w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Było ono poświęcone omówieniu praktycznych wniosków wynikających z wydarzeń i doświadczeń z sierpnia 2017 roku, kiedy to przechodzące przez Polskę nawałnice spowodowały tragiczne skutki w obozie harcerskim w Suszku w województwie pomorskim (śmierć dwóch harcerek ZHR).

Otrzymaną statuetkę odebrałem jako cenny i miły dla mnie gest ze strony młodych ludzi. Zadeklarowałem, że nadal będę wspierał środowisko harcerskie w jego działalności edukacyjno-wychowawczej.