3 kwietnia 2018 roku (wtorek) podczas spotkania w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku wręczyłem przedstawicielom 14 jednostek samorządowych z województwa podlaskiego promesy finansowe na projekty związane z usuwaniem szkód w infrastrukturze komunalnej, które powstały w wyniku ulewnych opadów deszczu i gradu, silnych wiatrów, podtopień oraz zatorów lodowych, czyli zjawisk noszących znamiona klęski żywiołowej.

Podkreśliłem, że państwo nie może pozostawić bez pomocy obywateli i samorządów dotkniętych klęskami żywiołowymi, dlatego rząd Prawa i Sprawiedliwości zapewnia środki na odbudowę zniszczonej infrastruktury komunalnej. Muszą one być dobrze wykorzystane na zadania inwestycyjne w gminach i powiatach, które zostały doświadczone zdarzeniami mającymi znamiona klęski żywiołowej.

Promesy przyznawane są także samorządom w innych województwach. Zaznaczyłem, że około połowa zgłoszonych przez wojewodów potrzeb finansowych dotyczy usuwania skutków noszących znamiona klęski żywiołowej z lat 2009-2015, a więc szkód, które powstały podczas rządów PO-PSL i dotychczas nie zostały naprawione.

Łączna kwota promes w województwie podlaskim to ponad 10,9 mln złotych.  Zostanie ona przeznaczona na przebudowę i remonty dróg w powiatach: siemiatyckim, sokólskim, łomżyńskim, bielskim, grajewskim, monieckim oraz gminach: Zawady, Turośl, Filipów, Drohiczyn, Wizna, Przerośl, Perlejewo, Boćki. Przebudowany zostanie także most drogowy na Narwi w miejscowości Łaś.

W skali kraju na odbudowę zniszczonej infrastruktury komunalnej aktualnie została przeznaczona kwota 317 mln zł z rezerwy celowej budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Relacje medialne:

http://bialystok.tvp.pl/36642542/samorzady-ze-wsparciem

https://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/17138,109-milionow-zlotych-na-przebudowe-i-remonty-drog-na-Podlasiu.html

http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/153900