6 września 2023 roku (środa) uczestniczyłem w  spotkaniu  ze strażakami OSP z Gminy Łomża, podczas którego rozmawialiśmy o efektach wspólnych działań podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości na rzecz wzmocnienia potencjału ratowniczo-gaśniczego w Kraju, województwie podlaskim i w Gminie Łomża oraz o dalszych potrzebach i planach w tej dziedzinie.

Podczas spotkania powiedziałem: „Sprawy bezpieczeństwa państwa i obywateli w latach 2015 – 2023 stanowiły i stanowią dużą część mojej aktywności poselskiej i rządowej. Mam satysfakcję, że jako Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, a w latach 2015-2019 jako Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mogłem przyczynić się do wypracowania systemowych rozwiązań, których efektem jest wzmocnienie potencjału ratowniczo-gaśniczego Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz poprawa warunków służby strażaków, a w konsekwencji zwiększenie bezpieczeństwa obywateli.

W okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości konsekwentnie realizujemy politykę wzmacniania i unowocześniania obu segmentów naszego systemu ratowniczo-gaśniczego – zawodowego (PSP) i ochotniczego (OSP). Dobrze służyły i służą temu programy modernizacji służb mundurowych, które zostały wprowadzone w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Dzięki nim PSP i OSP otrzymały wsparcie finansowe w łącznej kwocie ponad 4,5 mld zł, co umożliwiło budowę i modernizację komend, jednostek ratowniczo-gaśniczych i remiz strażackich, zakup nowego sprzętu i wyposażenia, zwłaszcza samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz podwyżkę uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników Państwowej Straży Pożarnej.

Z moim udziałem, a w niektórych przypadkach z mojej inicjatywy popartej przez rząd i Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, zostały wprowadzone ważne rozwiązania prawno-organizacyjne, które służyły i służą rozwojowi systemu ratowniczo-gaśniczego w Polsce, Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Serdecznie dziękuję Druhnom i Druhom za liczny udział w tym spotkaniu, a Wójtowi Gminy Łomża Piotrowi Kłys za jego zorganizowanie.

 

Galeria zdjęć: