4 marca 2019 roku (poniedziałek) spotkałem się z uczniami białostockiego Liceum Ogólnokształcącego Centrum Służb Mundurowych. 

Podczas lekcji z udziałem klas mundurowych scharakteryzowałem system bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa polskiego. Omówiłem również najważniejsze zadania poszczególnych formacji mundurowych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wojska i służb specjalnych.

Zwróciłem uwagę na to, że młodzi ludzie, którzy zdecydowali się na naukę w klasach mundurowych dokonali wyboru określonego systemu wartości, przywiązania do ładu, porządku publicznego, bezpieczeństwa oraz pokazali, że chcą uczestniczyć w budowaniu bezpieczeństwa wspólnego. Przynajmniej część z nich w przyszłości będzie służyć w formacjach mundurowych.

Decyzja o podjęciu nauki w klasie mundurowej to wybór określonego systemu wartości, a nawet w pewnym sensie drogi życiowej. To akceptacja porządku, ładu społecznego, dyscypliny wewnętrznej, to szacunek dla munduru i tradycji, a także wyraz przywiązania do własnego państwa.

Wyraziłem przekonanie, że w ciągu 2-3 lat o miejsca w formacjach mundurowych będzie bardzo trudno, ponieważ stają się one coraz bardziej atrakcyjne i doceniane przez młodych ludzi.

Podczas spotkania licealiści otrzymali również awanse w swoim uczniowskim korpusie kadetów.

 

Relacje medialne:

https://bialystok.tvp.pl/41588981/awanse-i-wyroznienia

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/166232