23 sierpnia 2014 roku spotkałem się w Suwałkach i Białej Wodzie k. Suwałk z uczestnikami XIV Międzynarodowego Rajdu Katyńskiego,który tego samego dnia wyruszył sprzed Grobu Nieznanego Żołnierza na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Uczestniczyliśmy z żoną w zapaleniu zniczy pamięci przed tablicą pamiątkową przy siedzibie byłego Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa przy ul. Kościuszki 72 w Suwałkach oraz wspólnej modlitwie za Polaków pomordowanych za niezłomną postawę sprzeciwu wobec niemieckiego i sowieckiego okupanta,którą przewodniczył Ksiądz Prałat Stanisław Wysocki. Następnie razem z uczestnikami Rajdu udaliśmy się na spotkanie w domu rodzinnym Księdza Prałata Stanisława Wysockiego – Prezesa Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej,w którym podczas Obławy Augustowskiej w lipcu 1945 roku NKWD przy wsparciu polskich formacji komunistycznych (UB,MO,1 Pułk Praski Ludowego Wojska Polskiego,PPR) aresztowało Jego Ojca i dwie siostry. Ich los i miejsce spoczynku,tak jak pozostałych ofiar Obławy Augustowskiej,są do dzisiaj nieznane.

foto

foto

foto

foto

foto

foto