24 października 2009 roku poseł Jarosław Zieliński wziął udział w VIII Podlaskim Spotkaniu Sołtysów,które odbywało się w Augustowie. Poseł podkreślił rolę samorządności na najniższych szczeblach funkcjonowania wspólnot lokalnych,środowiskowych i zawodowych,a wśród nich rad sołeckich i sołtysów w umacnianiu demokracji i budowie społeczeństwa obywatelskiego. Odniósł się także do problemów zgłaszanych przez uczestniczących w spotkaniu sołtysów dotyczących funduszu sołeckiego,wynagradzania sołtysów za ich pracę oraz postulowanego dodatku do emerytury,a także mechanizmów powodujących sztuczne zawyżanie cen polskich produktów rolnych i narażających na straty interes ekonomiczny państwa i obywateli.

Poseł Jarosław Zieliński złożył gratulacje wybranemu na następną kadencję zarządowi Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Podlaskiego,a w szczególności Prezesowi Stowarzyszenia,którym został ponownie Burmistrz Sokółki Stanisław Małachwiej.