11 marca 2024 roku (poniedziałek) miałem zaszczyt i przyjemność uczestniczyć wraz z Wójtem Gminy Przerośl Marcinem Brzozowskim, Przewodniczącym Rady Gminy Przerośl Piotrem Dyczewskim, Sekretarz Gminy Przerośl Marią Bogdan, Starostą Suwalskim Witoldem Kowalewskim, Prezesem Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na radnego Sejmiku Województwa Podlaskiego Leszkiem Decem oraz Zespołem „Przeroślaki” w spotkaniu, które było doskonałą okazją do wyrażenia naszego szacunku i wdzięczności za pracę na rzecz lokalnych samorządów sołtysom wsi z Gminy Przerośl.

 Podczas spotkania powiedziałem: „Sołtysi spełniają ważną rolę w życiu polskich wsi, cieszą się zaufaniem mieszkańców, są pośrednikami między nimi a gminą i innymi organami władzy publicznej, „mandatariuszami pierwszego kontaktu”, sprawującymi swoje funkcje w wyniku wolnych i demokratycznych wyborów. Należy się Im wdzięczność i szacunek, czego symbolicznym wyrazem jest wprowadzony dzięki Prawu i Sprawiedliwości dodatek do emerytury tym sołtysom, którzy sprawowali swoją funkcję co najmniej przez dwie kadencje”.

 Galeria zdjęć: