W dniu 18 października 2016 roku uczestniczyłem w spotkaniu z przedstawicielami związków zawodowych straży gminnych (miejskich),które odbyło się w MSWiA. Reprezentujący straże gminne wskazywali,że strażnicy pracują w oparciu o kilka ustaw,co powoduje brak ich stabilnej sytuacji zawodowej i właściwego etosu. Podkreśliłem,że powołanie straży gminnej (miejskiej) zależy od danego samorządu,jego możliwości finansowych oraz opinii społeczności lokalnej. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo spoczywa na państwie,a nie na samorządzie terytorialnym. Rząd w celu zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom odtwarza zlikwidowane wcześniej posterunki na podstawie podejmowanych analiz. Działania te prowadzone są po to,aby Policja – jako wyspecjalizowana formacja odpowiedzialna za bezpieczeństwo – gwarantowała to bezpieczeństwo także na tzw. prowincji.

Obecny na spotkaniu Dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji insp. Dariusz Minkiewicz zauważył,że potrzebna jest dyskusja o współpracy straży z Policją,a także przypomniał czas,gdy głównym dążeniem środowiska straży było zwiększanie uprawnień oraz praca z fotoradarami. Niezbędne jest określenie obszarów,które w działalności straży należałoby poprawić.

Zwróciłem się z prośbą do przedstawicieli związków zawodowych straży gminnych (miejskich) o przygotowanie dokumentu,który zawierałby uwagi i umotywowane propozycje niezbędnych w ich ocenie zmian w prawie,które uporządkowałyby kwestie strażnicze i pozwoliły na właściwe wykorzystanie potencjału strażników.

foto

foto

foto