25 kwietnia 2018 roku (środa) wziąłem udział w spotkaniu z przedstawicielami organizacji harcerskich dotyczącym współpracy i komunikacji między Policją i Strażą Pożarną, a komendantami obozów harcerskich w czasie wakacyjnych obozów harcerskich. Odbyło się ono w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Podkreśliłem, że bezpieczeństwo uczestników obozów harcerskich powinno być najważniejsze dla ich organizatorów, a łatwiej jest je zapewnić przy dobrej współpracy i kontakcie ze służbami. Zaapelowałem o szczególną uwagę podczas wybierania lokalizacji, w których mają powstać obozy oraz zaznaczyłem konieczność reagowania na komunikaty publikowane w Regionalnym Systemie Ostrzegania.

Uczestnicy spotkania ustalili, że podstawowy kanał komunikacji służący do przekazywania ostrzeżeń będzie opierał się o telefonię komórkową. Ze względu na zróżnicowany zasięg tych urządzeń, Leszek Suski, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, zarekomendował, że organizatorzy obozów – komendanci powinni posiadać telefony komórkowe obsługiwane przez przynajmniej trzech różnych operatorów. Numery kontaktowe będą miały najbliższe jednostki Straży Pożarnej. Będą one mogły w sytuacjach nagłego zagrożenia na bieżąco przekazywać ostrzeżenia o anomaliach pogodowych, a także utrzymywać kontakt podczas prowadzenia działań ratowniczych.

Do komunikacji ze Strażą Pożarną wykorzystywana będzie też łączność radiowa. Organizacje harcerskie – przy wsparciu MSWiA – wystąpią do Urzędu Komunikacji Elektronicznej o przydział osobnej częstotliwości. Po otrzymaniu zgody, Straż Pożarna wypożyczy radiotelefony, które będą do dyspozycji komendantów obozów. Zapewnienie różnych sposobów łączności wynika ze specyfiki lokalizacji obozów.