27 września 2016 roku spotkałem się w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z członkami Misji monitorującej Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) oraz Banku Rozwoju Rady Europy.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach inauguracji Misji Banków związanych z realizacją Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry oraz Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły. Misja monitorująca odbywa się dwa razy w roku i ma na celu określenie postępu prac oraz omówienie kluczowych spraw występujących w Projektach. Spotkanie osób związanych z realizacją obydwu Projektów stanowi również platformę wymiany poglądów i doświadczeń,a także służy wypracowaniu wspólnego stanowiska.

Tematami spotkania były istotne kwestie związane z realizacją powyższych Projektów. W szczególności omawiano sprawy,którym podczas dwutygodniowej wizyty w Polsce przyjrzą się przedstawiciele Banków – w szczególności budowie zbiornika Racibórz Dolny,wybranych obiektów Wrocławskiego Węzła Wodnego,a także budowie „Nowej Wsi-Nieboczowy”. Realizację obydwu projektów koordynuje MSWiA. Są one współfinansowane przez Bank Światowy oraz Bank Rozwoju Rady Europy. Ich celem jest modernizacja dróg wodnych i unowocześnienie infrastruktury przeciwpowodziowej.

foto

foto

foto