4 marca 2019 roku (poniedziałek) spotkałem się z 11 policjantami, którzy 28 lutego podczas uroczystości w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostali mianowani na pierwszy stopień w korpusie oficerów Policji.

Podczas spotkania wręczyłem nowym oficerom podlaskiego garnizonu Policji listy gratulacyjne. Podziękowałem im za trudną i odpowiedzialną służbę, podkreślając, że otrzymany awans, który wynika z ich dotychczasowych osiągnięć w służbie państwu i obywatelom, to niezwykły zaszczyt, ale i szczególne zobowiązanie wobec Ojczyzny. Oficerowie powinni pełnić funkcję edukacyjną wobec podwładnych, a także
zgodnie z tradycją i oczekiwaniami społecznymi dawać wzór postawy obywatelskiej i patriotycznej w służbie państwu i narodowi.

W spotkaniu, które odbyło się w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, wzięli również udział przedstawiciele rodzin funkcjonariuszy.

List gratulacyjny dla nowych oficerów Policji