4 listopada 2010 roku poseł Jarosław Zieliński gościł w swoim biurze poselskim w Suwałkach uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza.
Spotkanie zorganizowane zostało w związku z udziałem IV LO w Międzynarodowym Partnerskim Projekcie Szkół w ramach programu Comenius: Uczenie się przez całe życie. Projekt nosi nazwę Wszystko w naszej mocy.
Młodzież była zainteresowana codzienną działalnością posła w Sejmie i w okręgu wyborczym oraz funkcjonowaniem biura poselskiego.
Uczniowie dociekali również, w jaki sposób przeciętny obywatel może stać się liderem,jakie cechy charakteru sprzyjają pracy na rzecz innych ludzi. Zadawali pytania dotyczące przebiegu kariery Posła,oraz tym,jak doszło do tego,że dziś pełni tak wysoką funkcję.
Poseł Jarosław Zieliński podkreślił,że dziś czuje się zarówno nauczycielem,bo to jest jego wyuczony zawód,który bardzo szanuje,jak i działaczem społecznym oraz politykiem. Wymienił cechy osobowościowe,które czynią jednostkę osobą nadającą się do piastowania funkcji publicznych. Według Posła to przede wszystkim gotowość pracy na rzecz dobra wspólnego. Zaznaczył,że praca przy pełnieniu funkcji publicznych nigdy nie zamyka się w ośmiu godzinach,co nie ułatwia życia prywatnego.
Powiedział,że zaangażowanie osób młodych w działalność publiczną jest zbyt małe. Ważne jest,by młodzież wyrwała się z marazmu,by rozejrzała się dookoła siebie i chciała zrobić coś dobrego dla innych. Równie ważne jest też,zdaniem Posła,by być człowiekiem uczciwym i wiernym własnym ideałom,nawet jeśli są one niepopularne.

foto

foto

foto