15 marca 2013 roku uczestniczyłem w spotkaniu z cyklu „Rozmowy o Polsce i Regionie” w Gminie Płaska (powiat augustowski), podczas którego omówiłem aktualną sytuację społeczno – polityczną i gospodarczą w Polsce oraz w województwie podlaskim. Szczególne zainteresowanie mieszkańców budziła sprawa nieudolności i zaniechań w zakresie inwestycji infrastrukturalnych (drogi,kolej,lotnisko),które miały być zrealizowane w naszym regionie z funduszy europejskich w latach 2007 – 2013. W spotkaniu uczestniczył również Radny Województwa Podlaskiego Leszek Dec.

Podczas pobytu w Płaskiej miałem okazję odwiedzić miejscowe Gimnazjum i odbyć ciekawą rozmowę z uczniami tej szkoły.

foto

foto

foto

foto