22 września 2010 roku poseł Jarosław Zieliński na zaproszenie organizatorów,spotkał się przed gmachem Sejmu z manifestującymi w Warszawie przeciwko polityce rządu przedstawicielami sfery budżetowej – służb mundurowych (Policji,Straży Granicznej,Państwowej Straży Pożarnej,Służby celnej,Służby Więziennej),administracji rządowej (m.in. pracowników urzędów skarbowych). W wystąpieniu skierowanym do protestujących poseł,solidaryzując się z ich postulatami,powiedział,że manifestacja pracowników aparatu państwowego przeciwko rządowi jest dobitnym dowodem szkodliwej polityki premiera i rządu. Polityczną odpowiedzialność za fatalny stan państwa i jego postępującą degradację ponosi Platforma Obywatelska i jej koalicjanci.

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto