Tegoroczny VIII Konkurs Historyczno-Literacki „By czas nie zaćmił i niepamięć”.  W poszukiwaniu prawdy o Katyniu, Smoleńsku i Obławie Augustowskiej odbył się w trudnych warunkach szczególnej organizacji roku szkolnego wynikającej z epidemii koronawirusa, w związku z czym uczestniczyła w nim mniejsza niż w poprzednich latach liczba uczniów; przesunięciu uległ również końcowy termin przyjmowania prac konkursowych oraz data podsumowania Konkursu.

Ze względów epidemicznych konieczna była rezygnacja w tym roku z tradycyjnej uroczystej gali podsumowania Konkursu. Jego wyniki zostały przekazane osobom zainteresowanym oraz mediom, a dyplomy, listy gratulacyjne i nagrody laureatom i uczestnikom Konkursu oraz ich opiekunom są wręczane indywidualnie.

8 marca 2021 roku (poniedziałek) w moim Biurze Poselskim w Białymstoku wręczyłem dyplom, list gratulacyjny i nagrodę absolwentce Szkoły Podstawowej im. Michała Sopoćki w Księżynie (Gmina Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki) Natalii Roguckiej, która otrzymała wyróżnienie w kategorii szkół podstawowych w ostatniej VIII edycji Konkursu. W spotkaniu uczestniczyła Mama uczennicy, dyrektor Szkoły Mirosław Guzewicz oraz nauczycielka – opiekunka pracy konkursowej Marta Rafałowska.

Jednym z celów Konkursu było głębsze zainteresowanie uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych w województwie podlaskim trzema, połączonymi tragicznie ze sobą, wydarzeniami z najnowszej historii naszej Ojczyzny – Zbrodnią Katyńską, Katastrofą Smoleńską i Obławą Augustowską.

Komisja Konkursowa w składzie:

 1. dr hab. Barbara Falińska
 2. dr hab. Krzysztof Jasiewicz
 3. dr hab. Krzysztof Sychowicz
 4. dr hab. Krzysztof Filipow
 5. mgr Bożena Dzitkowska
 6. dr Krzysztof Mielnicki
 7. Prałat Stanisław Wysocki
 8. dr Jarosław Schabieński
 9. mgr Lidia Kłoczko
 10. mgr Małgorzata Kleszczewska
 11. mgr Małgorzata Kap
 12. mgr Jadwiga Pusz
 13. mgr Marek Krzysztof Brzozowski

w kategorii szkół podstawowych najwyżej oceniła następujące prace:

pierwsze miejsce: Natalia Wojciechowska, uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiem Mazowieckiem,
drugie miejsce: Hanna Horoszewska, uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomży,
trzecie miejsce: Natalia Tymińska, uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 i. Mikołaja Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem.

Wyróżnienia otrzymali: 
Anna Jurkiewicz, uczennica Szkoły Podstawowej nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego w Suwałkach,
Kacper Baczewski, uczeń Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Tykocinie,
Natalia Rogucka, uczennica Szkoły Podstawowej im. ks. Michała Sopoćki w Księżynie.

W kategorii szkół ponadpodstawowych Komisja Konkursowa najwyżej oceniła następujące prace:

pierwsze miejsce: Kinga Weronika Dudko, uczennica TEB Edukacja w Białymstoku,
drugie miejsce: Eryk Obniski, uczeń Zespołu Szkół Technicznych im. Władysława Stanisława Reymonta w Czartajewie,
drugie miejsce: Mateusz Gutowski, uczeń Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie,
trzecie miejsce: Kamil Nikiforow, uczeń  Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie.

Patronat medialny nad tegoroczną VIII edycją Wojewódzkiego Konkursu Historyczno-Literackiego „By czas nie zaćmił i niepamięć”.  W poszukiwaniu prawdy o Katyniu, Smoleńsku i Obławie Augustowskiej przyjęły następujące środki przekazu:

TVP Białystok, Radio Białystok, Radio Podlasie i Regionalny Portal Informacyjny, TV Trwam, Podlasie24.pl, Radio 5, „Przegląd Powiatowy” w Augustowie, „Gazeta Współczesna”, Portale internetowe: Suwałki 24, Augustów24, isokolka.eu, Suwałki info, Niebywałe Suwałki

Jako organizator Konkursu, wraz z Panią Beatą Pietruszką – Podlaskim Kuratorem Oświaty w Białymstoku, która jest jego współorganizatorem, gratuluję laureatom, dziękuję wszystkim jego uczestnikom, nauczycielom i opiekunom, dyrektorom szkół, rodzicom, członkom Komisji Konkursowej oraz mediom za zaangażowanie w to ważne edukacyjno-wychowawcze przedsięwzięcie.

Aktualnie trwa okres przygotowywania prac konkursowych do kolejnej IX edycji Konkursu w roku szkolnym 2020/2021.

Wręczenie wyróżnienia, listu gratulacyjnego i nagrody Natalii Roguckiej, absolwentce Szkoły Podstawowej im. Michała Sopoćki w Księżynie (Gmina Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki).